Waterside Night [Nana]

🇮🇷Waterside Night [Nana]

کرانه شب / Low Tide in Twilight / La Noche Que Llega a la Ribera / Night by the Sea / Night by the Water / Night of Waterside / Nuit au bord de l'eau / Waterside Night / Đêm bên bờ biển / Đêm bên làn nước / ทะเลรัตติกาล / 水邊之夜 / 물가의 밤
20733.7K
Yaoi(BL),Adult,Mature,Smut,Violence,Crime,Drama,Omegaverse,Romance,Yakuzas
🇮🇷PersianTr From🇬🇧English
Publication:Ongoing/2022-?
BATO Status:Ongoing
Read Direction:Top to Bottom
< 100 votes
3 votes
5
100.0%
4
00.0%
3
00.0%
2
00.0%
1
00.0%
کیم ایوهیون، به عنوان یک امگا، در حالی که برادرکوچکش را در آغوش دارد به دریا می‌رود و بخاطر فشارهای زندگی دست به خودکشی میزند ...
Extra info
Kindly do not upload over me 🤍 | Join our channel on Telegram @NanaLazyArtLover
Views
Total: 4.4K/360 days: 4.4K/180 days: 4.3K/90 days: 4.2K/30 days: 3.7K/7 days: 1K/24 hours: 343/12 hours: 73/6 hours: 23/60 minutes: 3
Readers
20 follows/1 Plan to read/2 Reading
BATO Page Creation
NanaLazyArtLover at GMT
Chapters(8)
1
26+1.4K
3
49+2.9K
28
70+3.1K
1
36+1.9K
6
92+3.5K
19
122+4K
13
119+2.8K
Reviews
Upload